In Kantoorruimte

Kantoorruimtes Amsterdam Sloterdijk

SamSam office opent zijn deuren aan de Arlandaweg 92 in 2015. Er is dan nog extreem veel leegstand in de kantoormarkt. Zo staat het pand waar SamSam intrekt helemaal leeg op een enkele huurder na. Extreem veel kantoorruimtes in Amsterdam Sloterdijk staan leeg (Fd, 2014). Amsterdam Sloterdijk is hier geen uitzondering op. Ook in de andere delen van Amsterdam is de leegstand van kantoorruimtes extreem hoog. Het aanbod is in de voorafgaande jaren sterk gestegen en de vraag is sterk afgenomen. Waar is de leegstand door ontstaan en wat is er in de toekomst aan te doen om het te voorkomen? Dat is het vraagstuk wat SamSam zich in de komende Blog artikels afvraagt. Leegstand komt een gebied immers absoluut niet ten goede. Laat staan als een geheel gebied in verval raakt. Dit is vaak een noodzakelijk kwaad als de huurders van kantoorruimtes in een gebied vertrekken.

Varkenscyclus kantoorruimtes Amsterdam Sloterdijk

SamSam Offices vindt het interessant om te kijken waar deze leegstand van kantoorruimtes in Amsterdam Sloterdijk door is ontstaan. En hoe deze leegstand in de toekomst kan worden voorkomen. Om dit te onderzoeken is het belangrijk om te kijken wat de vraag en aanbod in kantoorruimtes in Amsterdam Sloterdijk beweegt. De kantorenmarkt is net zoals veel andere markten in Amsterdam Sloterdijk ook sterk afhankelijk van een varkenscyclus. Dit houdt simpelweg in dat beleggers en investeerders sterk gaan investeren in kantoren en kantoorruimtes als de vraag stijgende is. Door deze investeringen groeit het aanbod. Zakt de vraag vervolgens dan stoppen de beleggingen en dalen de prijzen. Nemen de prijzen van kantoorruimtes in Amsterdam Sloterdijk weer toe dan start de cycli weer opnieuw (Wikipedia, 2009).

Vervolg: kantoorruimtes Amsterdam Sloterdijk

In volgende blog artikel van SamSam Offices zal SamSam zich focussen op het begin van de varkenscyclus van kantoorruimtes in Amsterdam Sloterdijk in de jaren voorafgaand aan 2000. De artikelen daarna omschrijven de daling van de vraag van de kantoorruimte markt in Amsterdam Sloterdijk na 2000. Tenslotte wordt er een artikel geschreven over de wederopbouw van de kantorenmarkt in Amsterdam Sloterdijk anno 2016.

Kantoorruimte, Amsterdam, Sloterdijk, SamSam Offices

Bron: Wikipedia Varkencyclus

Bron: Fd Sloterdijk geen Detroit

Recommended Posts
kantoorruimte amsterdam sloterdijkkantoorruimte amsterdam sloterdijk